Menu

Toán Đề thi kiểm tra chất lượng môn chuyên 2011-2012

Discussion in 'Đề thi HSG' started by mtdd_tt, Mar 14, 2012.

Share This Page

 1. mtdd_tt

  mtdd_tt Tiểu phù thủy

  • Messages: 524
  • Likes Received: 0
  Ngày 10/03/2012
  Thời gian làm bài: 180'


  Câu 1:
  a) Giải phương trình:[TEX]\sqrt{3x+1} - \sqrt{6-x} + 3x^2 - 14x - 8 = 0[/TEX]
  b) Giải hệ phương trình : [TEX] \begin{cases} 8x^3y^3+27=18y^3 \\ 4x^2y+6x=y^2 \end{cases}[/TEX]


  Câu 2:
  a) Cho a, b, c là 3 số thực dương thỏa mãn [TEX]a+b+c=3[/TEX].
  Chứng minh rằng [TEX]\frac{a}{1+b^2}+\frac{b}{1+c^2}+\frac{c}{1+a^2} \ge \frac{3}{2}[/TEX]
  b) Cho a, b, c, d là bốn số thực dương.
  Chứng minh rằng [TEX]\frac{a-d}{d+b}+\frac{d-b}{b+c}+\frac{b-c}{c+a}+\frac{c-a}{a+d} \ge 0[/TEX].


  Câu 3:
  Cho x, y là hai số nguyên dương thỏa mãn [TEX]x^2+y^2+1[/TEX] chia hết cho [TEX]xy[/TEX].
  Chứng minh rằng [TEX]\frac{x^2+y^2+1}{xy}=3[/TEX].


  Câu 4:
  Cho tam giác [TEX]ABC[/TEX] có [TEX]I[/TEX] là tâm đường tròn nội tiếp, O là tâm đường tròn ngoại tiếp và G là trọng tâm tam giác. Giả sử [TEX]\widehat{OIA}=90^0[/TEX].
  Chứng minh rằng : IG song song với BC.
  Chứng minh rằng : [TEX]\widehat{BAC} \le 60^0[/TEX]


  Câu 5:
  Một cửa hàng phở có 4 loại phở: phở bò, phở gà, phở ngan, phở tôm. Một nhóm cso 7 người vào ăn phở và gọi 7 bát phở. Hỏi họ có bao nhiêu cách gọi phở cho 7 người trên?
   
 2. LoveMath

  LoveMath New Member

  • Messages: 105
  • Likes Received: 0
  hồi năm lớp 10 tí tạch đội tuyển:)). Em post cả lời giải nhé.
   
 3. mtdd_tt

  mtdd_tt Tiểu phù thủy

  • Messages: 524
  • Likes Received: 0
  anh còn đề chọn đội tuyển năm anh học lớp 10 không?